Procedure in het kort

In het kort verloopt bij mij de procedure voor het opstellen van een octrooitekst als volgt:
– Nadat u mij het onderwerp van de betreffende vinding/innovatie hebt meegedeeld, stuur ik u mijn geheimhoudingsverklaring (NDA).
– Na ontvangst van mijn NDA kunnen we -onder geheimhouding van mijn zijde- inhoudelijke informatie uitwisselen.

De betreffende informatie kan, zo leert de ervaring, in de meeste gevallen heel goed via email worden uitgewisseld, eventueel met wat nadere toelichting per telefoon. Een goed werkbare vorm is die waarbij de uitvinder de vinding/innovatie eerst zelf op één of meer A4-tjes tekst met tekeningen/schetsen presenteert.

Mondelinge bespreking is ook mogelijk, bij voorkeur middels videovergaderen (Zoom, Teams etc.).

Nadat mij de uitvinding duidelijk is geworden geef ik een schatting van het te verwachten factuurbedrag voor het opstellen van een reglementaire NL octrooiaanvragetekst (zie ook Wat kost een octrooi)

Na uw opdrachtbevestiging stel ik de betreffende octrooitekst in concept op en zend u deze toe ter goedkeuring.


Nadat de octrooitekst door u is goedgekeurd moet u die ZELF indienen bij het Octrooicentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), gebruikmakend van de site https://mijn.rvo.nl/octrooi-aanvragen-in-nederland. U kunt daar het beste kiezen voor “Octrooiaanvraag per post”.

Wat betreft de keuzevraag in het door u in te vullen Aanvraagformulier over het aanvragen van een “Onderzoek naar de stand van de techniek” van het “Nationale type” of van het “Internationale type”, adviseer ik normaliter om, uit oogpunt van kostenbesparing, te kiezen voor het Nationale type (kosten €100).

Na invulling en ondertekening van het aanvraagformulier moet u dan het aanvraagformulier plus de complete octrooitekst printen en naar het Octrooicentrum van RVO sturen.

Voor vragen of problemen bij het indienen van uw octrooiaanvraag: Helpdesk Octrooicentrum 088 042 42 42 (keuze 2, optie 3). Zo nodig kunt u mij bellen op 0650745035.


Nadat u de octrooitekst hebt goedgekeurd zend ik u per e-mail mijn factuur voor de uren die ik aan uw zaak heb besteed. De betalingstermijn is 30 dagen. 

Door indiening van de octrooiaanvraag krijgt de uitvinding de status “patent pending”, die van belang kan zijn bij onderhandelingen en die de vinding direct na indiening al een zekere mate van bescherming van de innovatie/uitvinding biedt.

Na 6-9 maanden ontvangt u van het Octrooicentrum een nieuwheidsrapport, waarin een beoordeling wordt gegeven omtrent nieuwheid en inventiviteit van de vinding. Binnen 12 maanden na de officiële indieningsdatum van de octrooiaanvraag kan  -desgewenst- ook in het buitenland octrooi worden aangevraagd. De vraag of wèl of niet ook buiten Nederland octrooi moet worden aangevraagd hoeft dus niet eerder te worden beantwoord dan na ontvangst van het nieuwheidsrapport.


Enkele onlangs verleende octrooien, opgesteld door BudgetPatent


 

Eventueel verder te lezen:


Ga naar boven