Procedure in het kort

In het kort verloopt bij mij de procedure voor het opstellen van een octrooitekst als volgt:
– Nadat u mij het onderwerp van de betreffende vinding/innovatie hebt meegedeeld, stuur ik u mijn geheimhoudingsverklaring (NDA).
– Na ontvangst van mijn NDA kunnen we -onder geheimhouding van mijn zijde- inhoudelijke informatie uitwisselen.

De betreffende informatie kan, zo leert de ervaring, in de meeste gevallen heel goed via email worden uitgewisseld, eventueel met wat nadere toelichting per telefoon. Een goed werkbare vorm is die waarbij de uitvinder de vinding/innovatie eerst zelf op één of meer A4-tjes tekst met tekeningen/schetsen presenteert.

Mondelinge bespreking is eventueel ook mogelijk, ofwel in Stadskanaal, waar ik woon en werk, ofwel elders.

Nadat mij de uitvinding duidelijk is geworden geef ik een urenschatting voor het opstellen van een reglementaire NL octrooiaanvragetekst. Mijn uurtarief is €90 excl. btw. Bij indiening moet er door uzelf een indieningstaks aan het Octrooicentrum worden betaald; deze is normaliter €220 (geen btw).

Na opdrachtbevestiging stel ik de betreffende octrooitekst in concept op. Nadat de octrooitekst door u akkoord is bevonden dient u de octrooitekst zelf (per aangetekende post) in, incl. het officiële indieningsformulier (dat ik u toezend). Op dat moment zend ik u per e-mail mijn factuur voor de uren die ik aan uw zaak heb besteed; de betalingstermijn daarvan is 15 dagen.

Door indiening van de octrooiaanvraag krijgt de uitvinding de status “patent pending”, die van belang kan zijn bij onderhandelingen en die de vinding direct na indiening al een zekere mate van bescherming van de innovatie/uitvinding biedt.

Na 6-9 maanden ontvangt u van het Octrooicentrum een nieuwheidsrapport, waarin een beoordeling wordt gegeven omtrent nieuwheid en inventiviteit van de vinding. Binnen 12 maanden na de officiële indieningsdatum van de octrooiaanvraag kan  -desgewenst- ook in het buitenland octrooi worden aangevraagd. De vraag of wèl of niet ook buiten Nederland octrooi moet worden aangevraagd hoeft dus niet eerder te worden beantwoord dan na ontvangst van het nieuwheidsrapport.

Ga naar boven